Bonusmorgruppen er netværksmøder

Modsat terapi er kernen i en selvhjælpsgruppe erfaringsdeling. Har du indledt et kærlighedsforhold med den eneste ene, som har en skilsmisse bag sig og børn med sig?

Er du blevet overrasket over hvor kompliceret det er?

Føler du nogen gange som den onde stedmor selvom du gør alt for at være god, ansvarlig og sød?

Kan du nogen gange ikke kende dig selv og dine egne reaktioner?

Så er du ikke alene!

Bonusmorgruppen tilbyder et ligeværdigt og gensidigt fællesskab, hvor alle kvinder er en del af sammenbragt familier på en eller anden måde og derved er I “i samme båd”.

Du kan have familie og gode venner omkring dig, men alligevel opleve at ingen rigtig helt forstår hvorfor det er så svært. Måske oplever du også at det et lidt tabu-belagt emne.

Vi er “de forbudte tankers klub”

En kvinde sagde engang at det var “De forbudte tankers klub” her deler vi historier du helt sikkert kan genkende, få nye perspektiver, ideer og viden med på vejen.

Jeg fører jer sikkert igennem aftenen, så alle bliver hørt, set og forstået.

Mange hilsner

Ea Fehmerling

Narrativ familieterapeut med speciale i sammenbragte familier, Kognitiv coach.

Mødernes form

Vi holder til på Frederiksberg

Vi mødes en gang om måneden, oftest den tredie onsdag i måneden, på Roskildevej 46, Frederiksberg.

Vi er mellem 8-20 bonusmødre, men det tal varierer fra gang til gang.

Vi deler os op i en til to grupper, alt efter hvor mange vi er.

Det er nødvendigt med tilmelding her, på mail eller facebook bonusmorgruppen.

Man betaler via mobilepay, hvilket er den egentlige tilmelding. Kvitteringen for betalingen skal betragtes som en billet. Man kan derfor ikke forvente at få tilbageført sin betaling hvis ikke man kommer alligevel eller melder afbud.

Et møde starter med en runde, hvor de fremmødte præsenterer sig selv og de udfordringer der nager i øjeblikket. Snakken falder ofte på alle de blandede følelser der kan opstå, når man er del af en sammenbragt familie. Efter en lille pause laves en opsamling og refleksion over aftenens fortællinger og forløb.

Vi er mange, der har og har haft stor glæde af gruppen. Den bedste måde at finde ud af det på, er ved at deltage!

Tilmelding er nødvendig!

Retningslinier og værdier

Retningslinier og de grundlæggende værdier.

Det er vigtigt at det er et trygt forum vi sidder i, og hvad der bliver talt om bliver inden for væggene. Så der er gensidig tavshedspligt!

  • Alle bliver hørt og får lige meget taletid.
  • Man giver ikke kritik, fordømmer eller fortolker.
  • Der gives kun råd hvis man selv efterspørger det.
  • Respekt for at vi alle er forskellige steder i livet og har forskellige forudsætninger.
  • Kom kontinuerligt de første gange

Man kan have en massemennesker rundt om sig, men alligevel opleve at ingen rigtig når helt derind, hvor det gør allermest ondt. Vi ligger derfor stor vægt på at det er konstruktivt da målet er at blive en bedre udgave af sig selv..

Facebook

Vi har en facebook- side hvor alt information også kommer ud, den er offentlig!

Den lukkede facebookgruppe er lukket, og helt anonym. men du skal først have deltaget i et møde for at blive en del af denne.

Luk menu